Onderwijs en opvang

Onafhankelijk Delft staat voor diversiteit. In het onderwijs moeten kinderen gelijke kansen en rechten hebben vanuit elke natuur. Onafhankelijk Delft hecht er waarde aan dat elk kind zichzelf kan zijn en hierin wordt ondersteund vanuit school. Het is belangrijk om op school een veilige haven te hebben. Pesten moet ten alle tijde worden tegengegaan, ook online.

Ieder kind heeft recht op kwalitatief onderwijs en opvang in een gezonde en veilige omgeving. Dit moet zoveel mogelijk op school, om eenzaamheid en huiselijk geweld tegen te gaan Goed onderwijs dient te worden gewaarborgd. Kwalitatief (bewegings) onderwijs en opvang creëer je samen!

Onafhankelijk Delft wil dan ook dat scholen meer mogelijkheden krijgen voor zij- instromers en opleidingen voor leerkrachten, met daarbij een grote inval-pool om lesuitval tegen te gaan. Daarnaast moet er ook verduurzaming en innovatie zijn voor een gezonde en stimulerende omgeving door middel van goede ventilatiesystemen, isolatie, klimaatcontrole, slimme borden en schoolpleinen die beweging stimuleren.

Onafhankelijk Delft staat voor kwalitatief bewegingsonderwijs. Wij pleiten per direct voor twee lessen bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht en wij willen scholen stimuleren om ook zelf te kijken naar bestaande subsidiemogelijkheden om eventueel nog meer bewegingsonderwijs te bewerkstelligen.

Daarnaast moet er een doorgaande leerlijn zijn binnen onderwijs, opvang en meer kindcentra in Delft! Scholen spelen ook een grote rol om de gezonde leefstijl te promoten. Onafhankelijk Delft is voor gezonde scholen, wie niet!

Onafhankelijk Delft vindt dat schoolzwemmen terug moet komen in het curriculum. Nederland is een waterrijk land en leren zwemmen, voor elk kind, zou gewoon een vereiste moeten zijn. Immers, heeft elk kind recht op les, zo ook in leren zwemmen.

Tegen schoolverzuim moet hard worden ingezet. Dit, teneinde ervoor te zorgen, 6dat een jongere altijd een startkwalificatie haalt. Dit bevordert deelname in het arbeidsproces en dit voorkomt dat mensen buiten de maatschappij vallen.

  • Voor schoolzwemmen
  • Gelijke kansen en rechten voor iedereen
  • Voor een veilige leeromgeving voor iedereen
  • Meer bewegingsonderwijs op basisscholen gegeven door een vakleerkracht
  • Scholen moeten een gezonde levenssfeer promoten
  • Onafhankelijk Delft is tegen een islamitische basisschool vanwege het feit dat jongens en meisjes gescheiden les krijgen. Dit bevordert de integratie niet.