Openbare ruimte en verkeer

Delft, een stad met voldoende woningen, een goede bereikbaarheid, goede openbare vervoersmogelijkheden en veiligheid, waarborgen voor iedereen. Daar streeft Onafhankelijk Delft naar. Onafhankelijk Delft beseft zich goed dat de ruimte in Delft, voor ons allen schaars is. Het is daarom van groot belang dat zorgvuldig wordt afgewogen, hoe deze ruimte wordt ingevuld.

Belangrijk is de toegankelijkheid. Daarom wegen, straten en stoepen ten alle tijde goed onderhouden en voor iedereen toegankelijk. Zo ook voor inwoners met een scootmobiel of ander hulpmiddel.

Er dienen oplaadpunten voor dit vervoer gerealiseerd te worden, net zoals er nu voor auto’s zijn. Onafhankelijk Delft maakt zich ook hard voor verbetering en de toegankelijkheid, van de grote plas in de Delftse Hout.

Wanneer het gaat om het openbaar vervoer moet nu eindelijk een oplossing komen en snel, voor het structurele probleem met tramlijn 19 naar de TU-wijk. Dit omdat u als inwoner, jarenlang voor onderhoud van een tramrails heeft moeten opdraaien, terwijl deze tram tot op de dag van vandaag, niet heeft gereden. Weer weggegooid geld!

Gepensioneerden zouden gratis van het openbaar vervoer gebruik mogen kunnen maken. Structureel een oplossing zoeken voor de vele klachten, over het niet of niet tijdig rijden, van de regiotaxi.

Onafhankelijk Delft is voor een verlaging van het autoverkeer door de binnenstad. De auto is te gast in de stad. Voetgangers en fietsers moeten ruim baan krijgen. Hierbij is het van belang dat er voldoende fietsparkeergelegenheid komt. Zo kunnen een aantal parkeerplaatsen in de binnenstad als fietsparkeerplaats dienen. Bijvoorbeeld alle eerste vijf parkeerplaatsen, vanaf de bruggetjes, vrij voor fietsparkeren. Overlast van foutgeparkeerde (zwerf) fietsen moet worden aangepakt ten einde het stadsgezicht, bruggen en monumentale panden te beschermen.

Het parkeerbeleid moet worden herzien, dit geldt voor onder andere, de Wippolder. Ook is Onafhankelijk Delft voor het eerste uur gratis parkeren om zo te kunnen blijven concurreren, met andere steden.

Onafhankelijk Delft wil dat de Phoenixstraat opnieuw wordt ingericht teneinde onveilige situaties te verbeteren en verder te voorkomen. Wij willen van deze racebaan af! Ook is deze toegang tot de binnenstad er één, die absoluut geen recht doet aan onze mooie binnenstad. Van de intentie om een mooi wandelgebied te creëren, een Allee, is er een racebaan ontstaan, waar geen mens of dier veilig is. Schoolgaande kinderen nabij Molen de Roos, zijn hun leven niet zeker. Uitgerekend daar is geen oversteekplek met stoplicht. Onafhankelijk Delft wil dat dit, zo snel mogelijk, wordt gerealiseerd.

Wanneer het gaat om het Warmtenet, dan is Onafhankelijk Delft niet akkoord met de monopolypositie van de leverancier. Er bestaat geen keuzevrije mogelijkheid, als het aankomt op de leverancier die in de warmtetoevoer zal voorzien. Daarnaast zitten veel mensen in de kou omdat warmtenetten niet goed werken. Ook zijn veel woningen niet geschikt voor een aansluiting op het warmtenet.

Klimaat – en milieuproblematiek moet serieus worden genomen maar, er moet goed afgewogen worden waar inwoners eerst in hun behoefte moeten worden voorzien. Dure warmtepompen aanschaffen en inwoners op nog hogere kosten jagen is volgens Onafhankelijk Delft niet de oplossing tegen klimaatproblemen. Er wordt aan de andere kant, veel te veel keuzevrijheid uit handen gegeven om maar te kunnen voldoen aan regeltjes waarvan niet duidelijk is of deze uiteindelijk bijdragen aan een beter leefgenot. Daarom dient er bij het spenderen van de weinige financiële middelen, goed te moeten worden afgewogen waarin wordt geïnvesteerd in de komende vier jaar. Voor Onafhankelijk Delft geldt dat de inwoner zijn stem terugkrijgt, dat de stad op orde wordt gebracht en inwoners eerst eens worden ontlast in plaats van belast.

 • Herziening parkeerbeleid
 • Gratis OV voor gepensioneerden
 • Voetgangers krijgen alle ruimte en prioriteit
 • Veilige fietsroutes voor schoolgaande kinderen
 • Het eerste uur gratis parkeren om te kunnen concurreren met omliggende steden
 • De eerste vijf parkeerplekken vanaf een brug gezien vrijhouden voor fiets parkeerplekken
 • Geen fietsen parkeren tegen monumenten en bruggen
 • Genoeg invalide parkeerplaatsen
 • Gratis OV voor gepensioneerden
 • Zwerffietsen tegen gaan
 • De Regiotaxi moet nader onder de loep door vele klachten door het niet tijdig verschijnen
 • Voor de flitspalen op de Provincialeweg en Kruithuisweg digitale borden plaatsen om automobilisten op hun snelheid te wijzen
 • Tegen het warmtenet
 • Oplaadpunten realiseren voor mensen met een scootmobiel
 • Alle twee-richtingen fietspaden opheffen als deze te smal en dus gevaarlijk zijn
 • Tegen warmtelinQ plan, te weinig visie