Privacy

Onafhankelijk Delft is dé partij die privacy en gegevensbescherming op de kaart heeft gezet in deze gemeente, na de belofte in het vorige verkiezingsprogramma. Hier zijn wij erg trots op. Na vier jaar hard op deze thematiek ingezet te hebben is eindelijk duidelijk, dat niet alleen intern binnen de gemeente zelf de informatiehuishouding en beveiliging van gegevens van inwoners op orde moet zijn, maar dat uw rechten als inwoner ook moeten worden meegenomen in het beleid. Zo wordt u gelukkig niet meer online op social media gevolgd met een account waaruit niet blijkt dat het om een gemeenteaccount gaat en wordt u ook niet meer bijgehouden in de Hovenpassage of in het winkelgebied in de binnenstad van Delft. Ook is erkend dat bestuurders nog aardig wat bijgebracht kan worden en waarbij het nieuwgekozen bestuur, hier dan straks beter in zal worden onderwezen.

Het is erg belangrijk dat uw gegevens bij een overheidsorganisatie in veilige handen zijn. Dat uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met externe partijen, zonder dat hier een wettelijke grondslag voor is en dat de overheid u goed en juist informeert, over wat er met uw gegevens wordt gedaan. Een gemeente dient dan ook transparant naar haar inwoners te zijn en persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks dat er stappen zijn gemaakt, blijft Onafhankelijk Delft hard inzetten op het veilig houden van uw gegevens (digitale veiligheid) en zien wij toe dat hierbij de wet door de gemeente Delft wordt nageleefd. Het blijft hiermee een belangrijk speerpunt. Wanneer er door de gemeente anders met uw gegevens om wordt gegaan dan mag, zullen wij hier dan ook meteen werk van maken.

  • Geen online monitoring met onduidelijke accounts
  • Opensource/Openstandaarden
  • Bewustwording creëren over privacy -en gegevensbeschermingswetgeving
  • Inzet op verwerkingsovereenkomsten zodat uw gegevens die met andere(externe) partijen worden uitgewisseld, worden beschermd
  • Online pesten tegen gaan
  • Dataminimalisatie, zodat er zo min mogelijk data van u wordt opgeslagen
  • Handhaving op bewaringstermijnen zodat uw data niet langer wordt bewaard dan nodig
  • Privacy en security by Design en by Default