Senioren

“Senioren” hebben bij Onafhankelijk Delft een bijzondere plek. Zij zijn de motor geweest die ons land deed groeien. Dit geldt ook voor onze mooie stad Delft. Onafhankelijk Delft vindt dat “ouderen”, senioren, een apart hoofdstuk verdienen in ons verkiezingsprogramma.

De digitale wereld groeit in een razend tempo en snelt senioren voorbij. Niet iedereen is even digitaalvaardig. Daarom bij het digitaliseringsvraagstuk, ten alle tijde inzetten op het behoud van fysieke contactmogelijkheden met de gemeente. Onafhankelijk Delft wil dat er weer een doorlopend loket opengaat bij het Stadskantoor zodat er, zonder afspraak, mensen geholpen kunnen worden. Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over hoe het loket nu werkt en hoe dit bereikt kan worden. Dit moet echt anders als wij een inclusieve stad zeggen te zijn. Daarnaast, informatie die digitaal wordt aangeboden, ook mogelijk maken dit fysiek aan te bieden. En, moeten belangrijke telefoonnummers van onder andere hulpdiensten, fysiek aangeboden worden. Er zouden extra makkelijke cursussen gegeven kunnen worden, om de digitale vaardigheid te verbeteren.

Senioren in Delft vormen een grote groep. Zij bewonen vaak nog grote woningen.
In Delft wordt het niet aantrekkelijk gemaakt om kleiner te gaan wonen terwijl dit wel veel kosten zou schelen. Echter betekent dit niet, dat Onafhankelijk Delft niet voor: het zo lang mogelijk thuis wonen, principe is. Dit moet juist ondersteund worden. Echter kunnen de mogelijkheden worden uitgebreid om het: kleiner maar goedkoper wonen, aan te kunnen bieden. Daarnaast kan er ook meer ingezet worden op het samenwonen van ouderen of van ouderen met andere leeftijdsgroepen, zonder dat er dan gekort wordt op de toeslagen of AOW om, onder andere, eenzaamheid tegen te gaan en sociale cohesie te bevorderen. Seniorenhuizen moeten in dit kader, ook herintreding vinden.

Eenzaamheid bestrijden (onder jong en oud) is altijd een van de speerpunten geweest van Onafhankelijk Delft. Graag zien wij meer ‘buddy-systemen’ en moeten buurt- en wijkcentra weer open en terug naar de buurt. Senioren willen namelijk ook graag de buurt en wijkcentra bezoeken, maar veel is wegbezuinigd of niet toegankelijk voor de doelgroep. Onafhankelijk Delft vindt dat het onze gemeenschap juist geld kost als senioren problemen krijgen door eenzaamheid, verpietering en isolement. Daarom moet er voor deze doelgroep hard aan de slag worden gegaan en zouden wij dankbaarheid tonen, voor de jarenlange inzet door de senioren van nu, voor onze samenleving. Respect tonen!

 • Doorlopend gemeenteloket zonder afspraak
 • Ten alle tijden fysieke contactmogelijkheden bij de gemeente
 • Stoepen in de winter sneeuwvrij
 • Cursusaanbod om digitale vaardigheden te leren
 • Eenzaamheid bestrijden
 • Fysieke routekaart beschikbaar stellen met verschillende telefoonnummers van belangrijke (nood)instanties
 • Langer thuis blijven wonen
 • Kosten voor senioren besparen door met gemeentelijke inzet, goede kleinere woningen aan te bieden
 • Samenwoonmogelijkheden aanbieden
 • Seniorenwoningen terug
 • Wijk -en buurtcentra open met aanbod voor een ouder publiek
 • Buddy-systemen