Veiligheid

Onafhankelijk Delft wil dat iedereen zich veilig voelt in Delft. Veiligheid beslaat meerdere aspecten van de stad. Zoals veiligheid op straat, veiligheid in eigen woning en wij vinden dat éénieder elkaar aan mag spreken op gedrag.

In het straatbeeld telt, dat er extra aandacht is voor veiligheid op locaties als in en rondom (sport) verenigingen, parken, speeltuinen en treinstations. Belangrijk is hierbij, dat er extra aandacht wordt geschonken aan straatverlichting. U moet zich niet alleen in de Delftse buitenruimte veilig voelen, maar ook online. De wijkagenten moeten goed zichtbaar zijn en goed bereikbaar.

Onafhankelijk Delft is voor cameratoezicht, daar waar het nodig is. Hierbij moet wel het privacy recht en het gegevensbeschermingsrecht in ogenschouw worden genomen.

Onafhankelijk Delft is voor een goede buurtpreventie. Ook zien wij het belang van chatgroepen in, om met elkaar in verbinding te staan en elkaar te wijzen op mogelijk gevaarlijke situaties, maar ook op gezamenlijke activiteiten

Openlijke geweldplegers horen niet in onze stad. Hier moet een ‘zero tolerance policy’ voor gelden en keihard op worden gehandhaafd. Onafhankelijk Delft zet in op preventie om verboden wapenbezit te ontmoedigen en criminaliteit te bestrijden.

Het is belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van de taakverdeling van gemeente – en politietaken, wanneer het aankomt op wie welke bevoegdheid heeft. Hierdoor wordt duidelijker voor de inwoner tot welke partij of organisatie, u zich het beste kunt wenden.

  • Preventie om criminaliteit te bestrijden
  • Cameratoezicht daar waar dat nodig, proportionele afweging
  • Gemeentelijke handhavers moeten meer gastheren zijn en werken met een positieve benadering. Een waarschuwing zou in eerste instantie op zijn plaats kunnen zijn
  • Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent
  • Buurtpreventie
  • Anti terreur versperringen in de binnenstad tijdens grote evenementen
  • Voor terroristen ondoordringbare veiligheidsmaatregelen bij de TU Delft kernreactor
  • Handhaven op lachgasgebruik
  • Dierenbeulen hard aanpakken, voor een dierenpolitie en hopelijk een eigen dierenambulance