Wonen en werk

In Delft is er een enorme woningnood en op alle fronten, van jong tot oud. Een jongere komt niet aan betaalbare huur of koopwoning en is gedwongen langer thuis te blijven wonen of te vertrekken naar functie elders. Senioren wonen vaak in te grote huurhuizen. Echter, als er een andere woning aangeboden wordt dan is deze kleiner, maar ook vaak duurder. Het is voor een senior dan ook niet aantrekkelijk, om onder deze voorwaarden, te verhuizen. Jongeren wonen gedwongen langer thuis, er is nu geen beweging in te krijgen. Onafhankelijk Delft vindt dat woningcorporaties water bij de wijn moeten doen en senioren net zoveel huur laten betalen als voor de woning die zij achterlaten, als zij willen dat er schot in de zaak komt.

Woningcorporaties dienen hun verantwoording nemen ten aanzien van schimmelwoningen en de slechte staat van de woningen die zij verhuren. Hierbij moet prioriteit liggen bij de gezondheid van de bewoners.

Onafhankelijk Delft vindt dat het bouwen van nieuwe goede woningen bevorderd moet worden en in alle segmenten. Starters moeten de kans krijgen om zich in Delft te kunnen blijven vestigen, in de stad waar zij geboren zijn! Daarnaast bouwgrond zo snel mogelijk bouwrijp maken, mits aan de stikstofbepaling voldaan wordt, om het tekort aan huisvesting te compenseren. Meer bouwen is waar wij op in zetten, maar niet tegen elke prijs.

Woonnet Haaglanden moet op de schop. Onafhankelijk Delft wil dat zeventig procent van het woningaanbod in Delft, voor Delftenaren bestemd is en niet voor woningzoekenden van buitenaf. In Zoetermeer kan het, dus waarom niet hier? Onafhankelijk Delft ziet dat er in omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Den Haag, er nog slechtere woningen zijn dan in Delft, waardoor Delft een aanzuigende werking heeft op Hagenaars. Dit gaat ten koste van woonruimte voor onze eigen inwoners, onze woningzoekenden

Onafhankelijk Delft wil een stop op de hoeveelheid studenten, die in Delft komen studeren, als niet wordt meegeholpen met huisvesting door de TU Delft. De authentieke Delftenaar wordt overspoeld. Straten verworden tot feestlocaties en bewoners klagen steen en been. De TU Delft zal haar verantwoording in deze moeten nemen. Zo kan op grond van de TUD, alternatieve woonruimte worden gerealiseerd.

Onafhankelijk Delft sluit revolutionaire hoogbouw, bijvoorbeeld richting Schieoevers, niet uit. Of zelfs woningbouw, kantoren of een combinatie hiervan, over de Delftse Schie. Dit zou een grote trekpleister voor Delft kunnen worden.

Senioren groepshuizen moeten weer open. Onze senioren mogen niet vereenzamen. Daarnaast bevordert dit de doorstroom. Echter, moet dit wel een keuzevrijheid blijven en staat Onafhankelijk Delft ook, voor een zo lang mogelijk, “veilig thuis” beginsel!

Delft kan niet alleen aantrekkelijk zijn om in te wonen, maar ook een goed werkklimaat houdt de stad in balans. Delft goed bereikbaar, niet alleen met de auto maar juist met het openbaarvervoer en fiets. Het is belangrijk dat Delft aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen en de nu in Delft gevestigde bedrijven behouden worden.

De ondernemers in Delft goed ondersteunen, nu meer dan ooit. Daarom staat Onafhankelijk Delft voor compensatie waar nodig en het verkennen van meer mogelijkheden voor ondernemers. Ook aanvragen voor evenementen, sneller uitgeven. Dit onder andere met betrekking tot opheffen Coronaregels en snel kunnen participeren hierop.

Hulp bieden aan hen die dit nodig hebben. Onafhankelijk Delft wil dat mensen met een beperking, makkelijker extra ondersteuning vinden, om zo goed mogelijk in deze maatschappij te kunnen participeren.

  • Meer bouwen, zeker voor starters
  • Zeventig procent van het woningaanbod moet naar Delftenaren gaan
  • Bouwgrond moet zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt worden
  • Schimmelwoningen tegengaan door woningcorporaties op verantwoordelijkheden te wijzen en de corporaties hierop aanspreken.
  • Het rijk moet stoppen met ons dwingen nieuwkomers/statushouder voorrang te geven op de woningmarkt
  • Seniorenhuizen open
  • De TU Delft neemt mede haar verantwoordelijkheid, voor huisvesting van het grote aantal studenten dat wordt toegelaten
  • Een goed werkklimaat waarborgen
  • Ondernemers beter ondersteunen in verschillende facetten
  • Extra ondersteuning voor hulpbehoevenden