Nieuwe woningen

2000 woningen, dit zijn ongeveer 3200 inwoners, 2000 auto’s erbij. De buurt opfrissen, laat staan verbeteren, daar wachten we al sinds de vorige crisis van 2008 op. Bij een regenbuitje kan het regenwater al jaren niet weg, parkeerdruk bij liddl en in de buurt is nu al merkbaar. Ik verwacht dat de bewoners van flats aan achter het ziekenhuis. Stofoverlast van verbouwing hebben we al jaren, van enig compensatie Nada, auto’s en gebouwen soms gezandstraalt door zand en stof van bouw plaats. Ik verwacht straks 20.000 auto’s via de snelweg die delft inkomt bij Reinier, ook vrachtverkeer, ik verwacht de komende 15 a 20 jaar geluid en stof overlast. Dit naast de 3200 bewoners die ook gebruik gaan maken van wijk Buitenhof. Vreemd dus dat 20.000 voertuigen en 3200 nieuwe bewoners bijdragen aan het opfrissen van een wijk die al jaaaaren verwaarloosd is geweest door crisis en beleid. Plant eerst de bomen terug die u heeft gesnoeid langs de weg in de buurt, geef voetbalveld terug aan wijkbewoners of denkt u dat men dit vergeten is. De uitnodiging inzake visie op de wijk heb ik lachend naast me neergelegd. Het verleden en zeker heden leert dat gemeentes hun eigen invulling geven over inspraak. Gelukkig zijn er straks veel mondkapjes, nu voor corona, straks 15 jaar tegen de stof. Ja de buurt gaat een prettige tijd tegemoet,. Opfrisbeurt laat me niet lachen, nog een paar jaar dan hebben we naast de mondkapjes hier in Buitenhof ook zuurstof aansluiting nodig om te kunnen overleven.

https://www.ad.nl/delft/2000-nieuwe-woningen-in-slechtst-scorende-buurten-van-delft~a3e6a122/

Gerrit van Ree