Concept MPD mobiliteitsplan Delft

Het concept MPD Mobiliteits Plan Delft
Mooie plannen en dit moet ook.
Een stad met 100.000 inwoners is altijd in beweging.
Hiermee komen wij gelijk bij het punt fietsen en fietsparkeren in Delft.
Een autoluwe stad juichen wij toe, wel moeten auto’s de stad in kunnen om bij ondernemers te komen of gewoon om spullen uit te laden. Fietsen wordt gestimuleerd en terecht. Het is een gezonde manier van verplaatsen.
Echter, wat nu met al die fietsen in de stad? Ze liggen, hangen of staan, her en der verspreid. Ze zijn een grote ergernis onder inwoners. Ook het ontsierende karakter, dat monumenten nu treft, doordat fietsen er tegenaan geplaatst worden, ergert ons.
We moeten zuinig zijn op ons cultureel erfgoed.
Ook nu, met de 1m50 waar wij rekening mee moeten houden, zijn al die dubbel geparkeerde fietsen, niet echt 1m50 proof, wanneer je deze weer mee wil nemen.
Ook lijkt, als we de geleerden mogen geloven, de Corona ellende, niet zomaar te verdwijnen.
Wij zijn voor een structurele aanpak van het fiets parkeerprobleem, ook wat fietsen voor mensen met een beperking betreft. Deze zijn meestal groter en hebben dus een ruimere plek nodig. Laten we een fietsparkeerplaats maken onder de grond, dat zal het straatbeeld en de mooie ruimte goed doen. Waarom wel dure parkeergarages, maar geen fietsparkeergarage?
Voor ons staat de voetganger op plek nummer één. De drukte die er op donderdag en zaterdag is in de binnenstad aangaande deze twee groepen, moet echt beter worden aangepakt. Handhaven, daar waar het moet, maar wel met beleid.
De bouw van 15.000 woningen juichen wij toe. Echter, ook dit zal verkeersdruk met zich meebrengen. Het plan om al de wijken tot een vergunningshoudersgebied te maken, juichen wij toe, echter, de bewoners moeten deze voorziening, gratis krijgen.
Wij vinden dat er meer groen moet komen, deze kunnen wij inruilen voor leeggekomen parkeerplekken.
De Gasthuisplaats is zo’n plek, waar wij graag iets van een Binnentuin met functie zouden zien.
Nu is het een miserabele plek en wij kijken hier al jaren tegenaan. Aanpakken die plek!
Dit concept MPD, omhelst een enorme hoeveelheid stof, daarom komen wij hier nog op terug.
Jolanda Gaal