Parkeertransitie Delft

Wij zijn het echt meer dan zat wat de parkeertransitie betreft.
Wij vinden echt dat dit is geprobeerd door te drukken in deze heftige coronatijd, waarin vergaderingen vooral digitaal verliepen en waarin collegevoorstellen als warme broodjes door de mailbox en brievenbus gleden. Waar we het met zijn allen enorm druk hebben en waar is gebleken dat donderdag raadsdag ook dinsdag, woensdag én donderdagen, raadsdagen werden. Soms nog met meerdere vergaderingen op één avond, waarbij je ook nog met digitale vergaderingen zat, digisessies met info en insprekers.
Wanneer je niet kan multitasken op deze wijze, was je reddeloos verloren en opgegeten door megabytes.
De parkeertransitie riep als eerste bij CDA, CU en Onafhankelijk Delft, grote weerstand op. Niet dat wij genoemd werden in de kranten, dat dan weer niet!
In de eerste commissie Ruimte & Verkeer hierover, heb ik aangegeven dat wij zo, zonder duidelijk kenbaar maken aan de inwoners van onze stad wat deze transitie behelst en hun eventuele inspraak hierop, niet wilden instaan voor de terechte boosheid uit de inwoners die onherroepelijk zou volgen, als dit even snel er doorheen gejast zou worden. Zoals Liedewei al benoemde: het democratisch proces op een hellend vlak.
Inwoners hebben recht op inspraak en alleen dan kunnen we de verdere route volgen.
Wij zijn hier echt boos over en zeker ook over hoe er door andere partijen mee gedramd wordt.
Talloze mails aan de griffie en medestanders ten spijt, gaat dit bespreken gewoon met gezwinde spoed door.
Stop met deze parkeertransitie op deze wijze te behandelen. Stel het uit tot na het reces en laat inwoners hun inspraakmomenten nemen.

Wij zijn toch geen asociale gemeenteraad zeker?
Jolanda Gaal