Boetes 1m50 regel schriftelijke vragen

Geachte college, burgemeester,

Ons land is enorm getroffen door het Coronavirus.
Velen van ons hebben het leven gelaten zijn ziek geworden of op andere wijze getroffen.
Het heeft onze hele maatschappij op haar grondvesten doen schudden, op economisch gebied maar ook op sociaal gebied.
Wij zijn beschadigd.
Mensen waren vooral in de beginperiode in shock en er werden ons allerlei nieuwe regels en verordeningen opgelegd. Hier moesten wij allen enorm aan wennen.
Soms waren deze nieuwe regels moeilijk of niet te handhaven.
Dit was duidelijk te zien bij de diverse demonstraties en dan met name die op de Dam in het bijzijn van burgemeester Halsema.
Hier kon gewoon niet gehandhaafd worden i.v.m de 1m50 regel, vanwege de enorme opkomst.
Boetes, aangaande deze nieuwe 1m50 regel, konden hierdoor niet worden opgelegd.
Ik vind dit niet fair ten opzichte van anderen, die deze boetes wel opgelegd kregen.
Daarnaast, zo blijkt uit de getallen, dat het vooral jongeren zijn die deze boete hebben gekregen.
Zij hebben nu hierdoor een strafblad! Dit kan hun kans op een baan aanzienlijk hinderen.
Ook bij aanvraag van een verklaring van goed gedrag, zou dit mee kunnen spelen.
Daarom mijn schriftelijke vragen volgens artikel 39 van het RvO.

Ons land verkeerde in staat van shock op het moment dat de Coronacrisis uitbrak. De genomen maatregelen, nieuwe regels en verordeningen, waren voor ons allen geheel nieuw.

•bent u het eens dat het meten met twee maten is, als de één wel een boete krijgt en de ander niet voor hetzelfde vergrijp?
Zo nee, waarom niet?

•bent u het eens dat er, gegeven de omstandigheden bij de demonstraties niet eerlijk te handhaven viel?
Zo nee, waarom niet?

•bent u het eens dat wij deze opgelegde boetes kwijt moeten schelden, tot een generaal pardon moeten verzoeken?
Zo nee, waarom niet?

•bent u op de hoogte dat er ook niet gehandhaafd hoefde te worden, omdat men bang was voor grote problemen?
Zo nee, waarom niet?

•bent u het eens dat wij deze 1m50 boetes als een generale repetitie zouden kunnen zien, als een goede les en deze moeten seponeren?
Zo nee, waarom niet

•zou de burgemeester willen pleiten bij de minister, deze 1m50 boetes te seponeren, niet om burgerlijke ongehoorzaamheid te stimuleren, maar om de eerlijkheid voorop te stellen omdat het voor ons allen een zeer surrealistische tijd is?

Graag wissel ik met u van gedachten over dit onderwerp in de laatste commissievergadering voor het zomerreces. Daarom verzoek ik u deze schriftelijke vragen te beantwoorden voor 16 juli 2020.

Hartelijke groet,
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft