Schriftelijke vragen

https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijke-vragen_66/2027575-fractie-onafhankelijk-delft-schriftelijke-vragen-inzake-boetes_156982.html