Convenant

Het is weer verkiezingstijd, waarom niet al veel eerder?
‼️

Eigen woonplek met zorg op maat voor Delftse inwoners met zorgbehoefte

De gemeente Delft, zorgaanbieders en woningcorporaties ondertekenen het convenant ‘Huisvesting Zorgafhankelijke Groepen’. Hierdoor wordt het makkelijker om inwoners die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, een geschikte woonruimte aan te bieden in combinatie met zorg op maat.

Duidelijke afspraken met oog voor de wijk
“Dit convenant is een mooie prestatie. Voor inwoners met een zorgbehoefte is een eigen woonplek met zorg op maat in de wijk dé basis voor deelname aan de maatschappij en een goed herstel. In het convenant staan afspraken over de begeleiding van de bewoner en spreiding over de wijk en de stad. Op deze manier houden we rekening met de belangen van alle bewoners in de wijk”, zegt Karin Schrederhof, Wethouder Wonen en WMO.

Voor wie is het convenant bedoeld?
Het convenant is bedoeld voor mensen die vanuit een zorginstelling (weer) zelfstandig gaan wonen. Zij krijgen onder voorwaarden voorrang op een huurwoning. De huurovereenkomst wordt eerst voor twee jaar afgesloten. De huurder tekent daarnaast ook een zorgovereenkomst. De huurder, zorginstelling en woningcorporatie bekijken voor het aflopen van de huurovereenkomst of deze kan worden omgezet naar een reguliere overeenkomst.

Waarom een convenant?

Door het convenant wordt het voor corporaties en zorginstellingen makkelijker om Delftse inwoners een geschikte woonruimte aan te bieden in combinatie met zorg. De nieuwe aanpak zorgt voor een centraal punt waar vraag naar en aanbod van corporatiewoningen samenkomen.

Wie ondertekenden het convenant?

Naast de gemeente, ondertekenden de volgende zorgaanbieders het convenant: Stichting Perspektief, GGZ Delfland, Limor, Leger des Heils, Prodeba, Stichting Kopzorgen, Pret in Herstel, Stichting De Binnenvest, Philadelphia, Jados en Fonteynenburg. De deelnemende woningcorporaties zijn: Vestia, Vidomes, Woonbron en DUWO.