Onafhankelijk Delft en de SP samen sterk voor het Knagertje opvang.

OnafhankelijkDelft en de SP zetten zich in voor de levende have om ons heen. Waar de mens steeds meer inpikt van de habitat van dieren in het wild, is het tijd dat wij hen in bescherming blijven nemen als zij een kwetsuur hebben opgelopen.
Wij zijn het aan hen verplicht en dit zou allang landelijk geregeld en betaald moeten zijn door ‘Den Haag’.
‘Wij’ hebben de mond vol over het klimaat en stikstof, maar dieren uit het wild met een probleem..die mogen veelal stikken. Alles voor de natuur, maar het mag vooral weinig of niets kosten. Gelukkig is Delft een gemeente met hart voor dieren. Het kan altijd beter zoals nu:
Laat het Knagertje in het oude pand van de Wildopvang Zuid Holland trekken..
Dan doen wij nog iets extra terug als stad naast de subsiedie die bedoeld was voor de Wildopvang en deze is overgeheveld naar Vogelopvang De Wulp en Vogelklas Karel Schot.
Gelukkig! Hier zijn wij dankbaar voor.
Dank inwoners van Delft

Jolanda Gaal

https://www.ad.nl/delft/het-knagertje-ziet-pand-van-vertrekkende-wildopvang-zuid-holland-wel-zitten-om-egels-en-hazen-te-redden~a8ba136f/