FEESTNEUZEN NIET ALLEMAAL DEZELFDE RICHTING OP

 

Dat de feestneuzen niet allemaal dezelfde richting opstaan blijkt wel uit het feit dat er toch wel veel klachten van de buurtbewoners van het Wester kwartier zijn.  Logisch ook als er ineens een invasie van studenten, het toch al drukke Wester kwartier bezetten. Nu is het wel zo dat het Grotius College, als goede locatie voor dit feest werd aangemerkt…ondanks dat de school voor een deel nog in gebruik was..Scholieren die er nog schoolgingen dachten er in ieder geval anders over. Hun lesuren werden verstoord door getimmer en andere geluidsoverlast. Onze wethouder, Lucas Vokurka, was vanwege deze klachten pols hoogte gaan nemen en heeft ons als raad nogmaals bevestigd dat er van overlast geen sprake was. Gek is dat toch dat wij andere geluiden horen. Maar we zijn als partij wel vaker gewezen op ons oordeelvermogen. Niet dat wij ons hier iets van aantrekken natuurlijk. Het gaat ons om het feit dat er gewoon enorme geluidsoverlast is. Ook het wildplassen wordt nu niet echt als prettig ervaren. Zeker met deze warme temperaturen is de urinelucht verre van aangenaam! Dan nog de hard schreeuwende studenten, die lamlazerus en verder brallend, door de straten van het pittoreske Westerkwartier trekken, op tijdstippen die voor werkende burgers nou niet echt aangenaam zijn.

Naast dit alles is er misschien ook nog wel een en ander mis met de brandveiligheid. Binnen in de feestruimten hangen namelijk doeken. Doeken die brandgevaarlijk kunnen zijn. Wij vinden het geen prettige gedachte, dat we hier dadelijk een ellende zoals we in Volendam hebben gehad, mee moeten maken. Maar wij zijn geen brandveiligheid deskundigen en ook geen ervaringsdeskundigen, gelukkig. Echter wij zouden toch wel graag zien dat de Brandweer daar alsnog eens even gaat kijken of die doeken die er hangen met brandvertragend middel zijn bewerkt. Of, dat de situatie uberhaupt wel veilig is. Wij hebben van drie bezoeksters vernomen dat zij het er niet prettig vonden, wat de veiligheid van het een en ander betreft. Op de toiletten steken er schroeven uit de muur, die je lelijk kunnen verwonden. Je moet natuurlijk ook niet op alle slakken zout leggen, maar toch!!

Natuurlijk gun je studenten hun feest. Maar het moet niet uit de hand lopen.

Wij begrijpen gewoon niet waarom dit feest niet in het oude Schoolgebouw achter de TU, kon plaatsvinden…Dat gebouw dat nu afgebroken wordt of inmiddels is. Dan hadden alleen de studenten zelf last van hun eigen herrie en rotzooi gehad. Terwijl nu een hele wijk op haar grondvesten trilt…

Feestneuzen van verschillende gezindte, krijg je toch nooit een kant op..

Jolanda Gaal