Concept motie behoud Schoolzwemmen

schoolzwemmen

Concept Motie behoud schoolzwemmen,

constaterende dat:

.Het college van plan is om het schoolzwemmen te schrappen uit de begroting.

.Het platform sport adviseert, lichaamsbeweging te blijven bevorderen.
.Het belangrijk is voor kinderen om zwemmen te leren in een waterrijk land.
.Het college Theater de Veste in de begroting heeft opgenomen.

 

Overwegende dat:

 

.Schoolzwemmen meer is dan zwemmen alleen, omdat het beoefenen van sporten binnen het onderwijs, kinderen lichamelijk en geestelijk weerbaarder maken en kinderen
hier hun voordeel mee kunnen doen voor hun hele verdere leven.

 

.Wij in Delft goede voorzieningen hebben ter bevordering van het kunnen zwemmen en waar onze inwoners ook blij mee zijn.
.Schoolzwemmen erg belangrijk is voor de veiligheid van kinderen wanneer zij onverhoopt in het water terecht komen.
.Er geen levens op het spel mogen komen te staan door deze bezuiniging.
. Het een veiligheid is voor de rest van het leven.
.Iemand die kan zwemmen de mogelijkheid geeft om een ander die in het water is gevallen te redden.

 

Roept het College op om:

 

De financiering van het schoolzwemmen voort te laten gaan(500.000) en de kosten te dekken uit de subsidie van theater de Veste,(1.500.000).
Dit zal tot gevolg hebben dat de kaartjes fors duurder worden. Wij zijn van mening dat mensen die al het theater kunnen bezoeken, dit niet als een belemmering zullen zien.
Naschrift
Naar aanleiding van het debat denken we er over na om ook de bezuiniging op de gymles hier onder te laten vallen.