Geen categorie

Vergadering commissie Algemeen

20190117_215859
Onafhankelijk Delft zet wat sociaal domein betreft in op: samen sterk, echter de verantwoordelijkheid moeten wij niet afschuiven op mantelzorgers of andere organisaties zonder afrekenbare verantwoordelijkheid.
Veel ouderen voelen zich eenzaam, overbodig of zelfs niet serieus genomen.
Zij voelen zich vaak in de steek gelaten door instanties en familie.
Vrienden op deze leeftijd, verlaten veelal het huidige voor het eeuwige en ouderen met een minimaal inkomen, zijn niet koopkrachtig genoeg om met de tijd mee te gaan.
Er is besloten dat ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen, dit zou beter voor hen zijn vanwege de zelfredzaamheid en stimulans om in beweging te blijven, echter, de praktijk blijkt anders. Veel ouderen zitten te vereenzamen en zorgverlener of huishoudelijke hulp, komt ook met regelmaat niet opdagen. Doordat ouderen langer thuis wonen,komen er ook minder woningen vrij.
Beter kunnen wij inzetten op woongroepen voor ouderen, zij zitten toch graag bij elkaar om herinneringen te delen, andere zaken van vroeger en gebruik makende van innovatie op dit gebied.
De gemengde leefvormen zoals die er inmiddels zijn, worden door ouderen niet altijd gewaardeerd vanwege herrie en andere overlast.
Verder vind ik dat er wel het één en ander schort aan de expertise bij zorginstellingen en WMO.
Levensgevaarlijke oplossingen voor bijv. badkamer,worden inelkaar geknutseld door een ingehuurd bedrijf en de gemeente krijgt de hoge rekening.
Hoe kunnen we deze knutselbeweging keren, dit is waanzin!
De thuiszorg, lichamelijk en huishoudelijk, laat veel te wensen over.
Er is enorm gebrek aan personeel.
Zelf dertien dagen bij een zesenvijftig jarige vriendin zorg verleend,driemaal daags! Er was niemand te vinden bij diverse zorgverleners. Heb ze allemaal gebeld. Er zat niets anders op dan haar dertien dagen, driemaal daags, te verzorgen na een breuk in scheenbeen, enkel en kuitbeen.
Familie woont in het buitenland en een groot sociaal netwerk heeft zij niet.
Gelukkig vond ik Buurtzorg, Rob,aardige kerel en kordaat! Wat een verademing! Na dertien dagen eindelijk hulp!
Twee weken heeft zij nog op een operatie moeten wachten! Op de SEH,zou voor mensen met de behoefte hiertoe, toch op zijn minst een folder om hulp te krijgen moeten liggen, helaas.
STIP zal vast wel een leuke app weten, maar veel ouderen zijn daar niet in thuis. Zij betalen ook hun belasting en zorg, maar soms denk ik wel dat zij als lastpakken worden gezien. #ballast
Graag zou ik daarom zien dat iedereen met evenveel respect behandeld wordt.

Tijdens de decembermaand, druk aan de slag met Sint,Kerstcadeautjes,bomen brengen aan mensen die geen geld hebben hiervoor, kerstpakketten, helpen sjouwen bij een mevrouw zonder meubels, mijn teckel Sjaak die werd doodgereden, racen door de stortregen, kreeg ik griep..
Ja en dan? Dan kun je niet meer helpen en schakel je je eigen netwerk in om de anderen te helpen Dit heb ik gelukkig, echter, wij spekken wel de pot van de ziektenkostenverzekeraar omdat deze dertien dagen zorg heeft uitgespaard!
Jolanda Gaal