Geen categorie

Hoorzitting; alle lijken uit de kast

cropped-logo-onafhankelijk-delft-hart-voor-de-stad (1)

Al in 2012 2013, had Onafhankelijk Delft door, dat er grote problemen zijn in het Sociaal Domein aangaande de schuld hulpverlening.
Mensen die toen in de schulden zaten, klaagden steen en been over machtsmisbruik van ambtenaren, het tegen een betonmuur van regeltjes lopen en ook over veel onkunde van de betreffende afdeling.
Dit vond ik toen al heftige berichten!
Omdat het vooral om mensen ging die zelf geen verstand van zaken hebben, werd hun schuld groter en groter en begrepen zij niet waarom. Zij kregen amper inzicht in de feiten.
Ik heb regelmatig aan de bel getrokken, maar toenmalig wethouder, Saskia Bolte, ontkende in alle toonaarden. Het gemak waarmee de ambtenaar/wethouder deze inwoners vertelde dat het altijd je eigen verantwoording bleef, viel niet in goede aarde. Je zoekt juist hulp omdat je zelf de kennis niet hebt. Tal van inwoners/gezinnen en een ondernemer, zijn nu dus de dupe gebleken, veroorzaakt door de Financiële Winkel en de betreffende ambtenaar/ambtenaren.
Ik weet inmiddels ook dat een wethouder in Schiedam is opgestapt, vanwege de toestand in Delft en haar mogelijke betrokkenheid hierbij.
Omdat wij deze stukken nu in de commissie Sociaal Domein, behandelen en wij vrezen dat er naast de nu gedupeerden, nog meer lijken uit de kast komen, wil ik graag een hoorzitting houden.
Dit instrument van de raad, lijkt mij een goede inzet, om alles dat wij boven water kunnen krijgen boven water komt, teneinde transparant te zijn naar onze inwoners toe. Zij “betalen” tenslotte de prijs van deze blunders. Immers, je kunt geld maar eenmaal uitgeven en ik kwam al bij een bedrag uit van rond de zes ton, waar we bij inschieten.
Aangezien ik dit veel duidelijker gedefinieerd wil zien en inwoners, die ermee te maken hebben, ook inspraak kunnen hebben bij zo’n hoorzitting, wil ik dit middel inzetten.
Dit omdat wij ook oplossingsgericht willen denken en willen voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren, lijkt dit mij de juiste weg.
Nu nog andere politieke partijen zien te vinden die hieraan mee willen werken
Jolanda Gaal