Geen categorie

Alle neuzen één kant op

ms_middel

Donderdag j.l. was er een bijeenkomst bij DSV Full Speed, om over de toekomst van de diverse voetbalverenigingen aldaar te praten.
Al gauw kwam boven tafel dat Delfia, DSV FullSpeed en DVV, graag samen gaan werken aan een hele nieuwe plek.

Er kwamen tal van zaken boven tafel, ook dat de huidige plek een gevaarlijke donkere plek is. Criminaliteit, vind daar een gemakkelijke schuilplek, ver weg van de ogen van inwoners en handhaving.

Het sportpark is 35 jaar oud.
Er moet wat gebeuren aan alle faciliteiten, het is gewoon te oud!
De vraag is: heeft dat nog zin, omdat er zulke slechte bereikbaarheid is, het is er donker, dus slechte verlichting geen fietspad, ouders van kinderen geven aan het niet prettig te vinden daar naartoe te moeten.
Er wordt voor Delft 35 euro pp aan sport gegeven door de gemeente, terwijl andere steden vanaf 100.000 inwoners rond de 70 euro pp besteden.
Dit is een behoorlijk verschil!
De verenigingen dringen erop aan dat er in de zeer nabije toekomst,geinvesteerd moet worden.
Er moet weer meer belangstelling komen en dit kan door het gebied aantrekkelijker te maken en ook andere activiteiten onder te brengen.
Meer leden, meer kinderen en bewegen is gezond. De kinderen van nu zijn veelal te dik.
In dit gebied is ook een sporthal, deze is ook echt aan vernieuwing toe. Je kunt wel opknappen, maar dat is meer pappen en nathouden.
Er loopt een 380 KV leiding daar boven de grond, vlak langs de kinderopvang
Dit is verboden..er mag daar niks meer gebeuren buiten school, dus geen buitenschoolse opvang. Dit is natuurlijk eeuwig zonde! Ouders vinden dit jammer en je mist daardoor extra inkomsten.

Buitenhof en voetbal..Delfia weg..

Zouden wij een clubgebouw van de toekomst kunnen bouwen, dit was een goed uitgelegd thema deze avond!
Het ging dus niet alleen over voetbal, maar ook dat er een plan is om de activiteiten veel breder te trekken.
Als je niets doet, blijft het een complex van oude gebouwen.
Nieuw gebouw is zeer gewenst en het liefst op een andere plek, meer naar de kant van kerkpolder, Den Hoorn.
Er zouden meer velden kunnen komen en kunstgras.
Nu is de huudige toegang slecht, vanwege eerder genoemde zaken, maar ook vanwege die gevaarlijke kabel en criminaliteit.
Het blijft nu een enge donkere weg voor kinderen.
Wij weten dat er 1500 woningen zullen komen in dit gebied.
Dit biedt kansen ivm jonge gezinnen en hun kinderen.
Als wij nu niet ingrijpen gaat alles naar Den Hoorn.
Dit zie je ook bij andere verenigingen, eeuwig zonde!
Er is geen ledenstop bij de voetbalclub in Den Hoorn, dit is een grote concurrent.
Dit moeten wij niet willen, Delftenaren horen gewoon bij een Delftse club te spelen, maar de gemeente Delft moet gewoon zorgen dat er betere verlichting, wegen, veiligheid etc komt.
Het liefst verhuizen deze verenigingen meer naar de wijk, richting Buitenhof, Den Hoorn, misschien ook ruimte inplannen voor andere verenigingen.
Deze wijk verdient verlevendiging.
Als ze hier (Fullspeed), Delfia en DVV, vertrekken naar richting naast DenHoorn, richting het oude Delfia, dan laten zij enorm veel groen achter weer.
Meer dan dat zij in het nieuwe te bouwen deel, zouden innemen. Dit door efficiënter bouwen.
Mensen willen ook liever in Delft voetballen, bij je eigen club en niet in Den Hoorn, vaak hebben opa’s en vaders er nog gespeeld. Je reinste #sentiment, dat moeten wij vasthouden.
De sporthal is echt zo oud, moet een nieuwe sporthal komen, scholen zouden er gebruik van kunnen maken, maar ook grotere sportevenementen.
Goede voorbeelden hiervan zijn
Laakkwartier en Richters!
Het grote probleem nu is tijd! Er moet gewoon snel een beslissing genomen worden ten aanzien van deze ideeën, plannen en de diverse partijen.
Dus gemeenteraad,zorg dat zij aan de slag kunnen, met dit plan en maak dat het een plek is waar wij weer trots op kunnen zijn.
Niet alleen sport,maar ook kinderopvang, misschien de rugby, de honkbal.. etc
Het maakt dat de wijk weer op de kaart staat met positiviteit.
Sport verbroedert, dat blijf ik zeggen!
Martin Stoelinga