Geen categorie

Sociale woningbouw en binnenstad

20190312_204458

De bewoners van het sociale woningbouwcomplex aan de Paardenmarkt 19-35 , hebben een op 24 januari gedateerde brief in de bus gekregen, ivm splitsingsverzoek van Vestia.
De vergunning voor splitsingsaanvraag, blijkt niet aan het gemeentebeleid te voldoen en dient dus afgewezen te worden.
Als dit zo is, dan zijn wij het hiermee eens. Wij moeten ons aan de regels houden, dus ook Vestia.
Wij krijgen hierdoor de indruk dat dit niet bij de woonvisie Delft past en:
Het zou kunnen zijn, dat dit gewoon een voorbereidend middel is om zodra een bewoner vertrekt, deze woning verkocht wordt.
Dit zou betekenen dat onze binnenstad, straks alleen nog wordt bewoond door studenten en mensen met hogere inkomens.
Wij vinden dit geen wenselijke situatie.
Een stad hoort in al haar facetten een afspiegeling van de samenleving te zijn, van de wijk in die stad!
Wij vinden ook dat altijd alle leuke ontwikkelingen naar de binnenstad gaan.
Andere wijken, laten wij in Delft veelal links liggen.
Ouderen tellen hier helemaal niet mee…je vraagt je haast af, zijn zij er nog?
Volgens de woonvisie zou het moeten gaan om:
Realiseren van evenwichtige wijken met duurzame toekomstbestendige woningen.
Het aandeel van de sociale woningbouw in de binnenstad staat op 18 procent, terwijl het streefgetal 33 procent is.
Wij vragen de wethouder de woningbouwcorporatie, te houden aan de gemaakte prestatieafspraken en anders als zij dit niet doen, geen vergunning te verlenen tot splitsing.
Martin Stoelinga en Jolanda Gaal