Scholenschuif Tanthof

20191001_194015

TANTHOF DELFT info pagina

2 oktober 2019

PERSBERICHT

Nee tegen de 2+2 variant

In de vergadering van de Delftse Raadscommissie Welzijn en Wonen op 1 oktober heeft wethouder Schrederhof nee gezegd om het alternatief voor de scholenschuif van de stichting Behoud het Park als 3de mogelijkheid te onderzoeken.
B & W willen alleen de voor- en nadelen van nieuwbouwplannen voor de basisscholen in Tanthof (scholenschuif) onderzoeken in het Abtswoudsepark en op de plek van de Kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen.
De variant van de Stichting Behoud het Park houdt in dat er op twee plekken twee scholen worden herbouwd.

Geen van de raadsleden, insprekers en publieke tribune waren enthousiast voor bouwen in het Abtswoudsepark en kinderboerderij e.o. Zij uitten hun zorgen over het teloorgaan van groen, de dreigende verkeersproblemen en de aantasting van de structuur van de wijk. Alle insprekers en de oppositiepartijen drongen er bij de wethouder op aan het alternatief uit de nota van de Stichting Behoud het Park uit te werken.
Met een volle tribune en acht insprekers; drie inwoners, , kindertuinen, waterspeeltuin, Natuurlijk Delfland , Vogelwacht en de Stichting Behoud het Park was het een groot aantal volgens de aanwezige raadsleden.

Tot verontwaardiging bij de insprekers en de mensen op de tribune weigerde wethouder Schrederhof om het alternatief als 3de optie nader te bekijken dit omdat de besturen van de schoolkoepels (Laurentius, SCD, Librijn) dit plan hadden afgewezen: zij bleek daarmee de relatie met deze schoolbesturen te stellen boven die met de inwoners van Tanthof.
Als antwoord op de vraag wat er moest gebeuren als beide door de gemeente voorgestelde locaties niet haalbaar bleken antwoordde zij dat B & W dan zelf een besluit zouden nemen, wat ruimte laat voor de gedachte dat een plan waar niemand voorstander van is behalve drie schoolkoepelbestuurders en één college Tanthof door de strot geduwd kan worden.

De raadsfracties en de insprekers gaan zich beraden voor de volgende raadsvergadering op 28 november. Want deze vergadering krijgt nog een vervolg.