Rectificatie op mijn vraag #akoestischemuziek

Beste Jolanda,

Er is een rectificatie binnengekomen op de beantwoording van jouw vragen over akoestische muziek.

Zie de vragen en antwoorden hieronder.

“1. Is het op basis van de noodverordening op het moment verboden om akoestische muziek ten gehore te brengen op het terras van een horecazaak?

Ondersteunende muziek is op grond van de Noodverordening toegestaan. Dat betekent dat het moet horen bij de normale exploitatie van je terras of zaak en er geen vergunning of melding voor nodig is. Een band met akoestische- of verstrekte muziek is daarom op het terras en binnen niet toegestaan. Een enkele akoestisch spelende gitarist of pianist valt onder ondersteunende muziek en zou kunnen, al wordt zang hierbij nog sterk afgeraden en mag men ook niet aankondigen aangezien dit samenkomsten en toestroom uitlokt. Overigens moet iedereen, ook de muzikant, zitten.

2. Is het op basis van de noodverordening op het moment verboden om niet-akoestische muziek ten gehore te brengen op het terras van een horecazaak?

Ja. Hiervoor geldt hetzelfde als het antwoord onder vraag 1.

3. Is de wettelijk grond voor bovengenoemde verboden belegd in artikel 2.1 lid 4 van de noodverordening, met inachtneming van de begripsbepaling omtrent evenementen in artikel 1.2? Zo niet, welke artikelen in de noodverordening vormen dan de wettelijke grond voor dit verbod?

Ja het verbod is gelegen in de begripsbepaling van evenementen.

4. Zijn onder diezelfde wettelijke grond straatmuzikanten ook verboden? Zo niet, waarom is dat wettelijk gezien niet zo?

De straatmuzikant op zich is niet opgenomen in de noodverordening maar dit kan op grond van de APV door de burgemeester worden verboden in bepaalde gebieden.

5. Zijn onder diezelfde wettelijke grond alle voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, zoals theatervoorstellingen en filmvertoningen verboden? Zo niet, waarom is dat wettelijk gezien niet zo?

Theatervoorstellingen en filmvertoningen bij de daarvoor bestemde bedrijven zijn binnen zijn toegestaan, theaters en bioscopen mogen immers open voor de reguliere bedrijfsvoering, zij hebben een podium en hiervoor zijn aparte regels in acht te nemen. (hiervoor geldt ook de beperking van maximaal 30 personen per zaal en altijd 1.5 meter afstand tussen de gasten). Theatervoorstellingen en filmvertoningen in de open lucht zijn echter evenementen en daarom niet toegestaan.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Eerder, kreeg ik dit antwoord:

“Muziekoptredens in welke vorm en omvang dan ook zijn niet toegestaan.

In de noodverordening staat (onderaan pagina 11) dat evenementen in welke vorm en omvang dan ook niet zijn toegestaan tot ten minste 1 september.

Het woord evenementen is uitgelegd; Hiermee wordt het algemene begrip van een event bedoeld beschreven als: “op vermaak gerichte samenkomsten die bedoeld zijn om publiek te trekken”. Het betreft hier dus meer dan de term “evenement” zoals bedoeld in onze APV.

Het gaat om in elk geval: braderieën, optochten, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden.

Dit betekent dus dat akoestische- en versterkte optredens maar ook koorzang niet is toegestaan tot 1 september. Ook niet 1 mens met een gitaar.”

Met vriendelijke groet,