Bespiegelingen

Voorzitter,
Het kan verkeren in een stad met ruim honderdduizend inwoners.
Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, maar wel proberen dit zo dicht mogelijk, te benaderen.
Daarom klonk het ons ook als muziek in de oren dat de stadsschuld met om en bij de elf miljoen was afgenomen ten opzichte van 2018.
Ook weten wij voorzitter, dat er dan nog genoeg schuld overblijft en bezuinigingen gewoon van kracht blijven op vooral, sociale doelen.

Echter, als wij de cijfers van het Prinsenhof bekijken, zijn wij daar niet blij mee.
Daar is weer een vermogen uitgegeven aan de expositie van Pieter de Hoogh tentoonstelling, terwijl wij denken dat als er toeristen komen, deze toch wel naar het Prinsenhof gaan. Ook dure uitgaven voor de aankoop van kunst en extra personeelskosten drijven de kosten op.
Waarom is er niet gekozen voor meer vrijwilligers denken wij dan.

Bij de afdeling armoede bestrijding zou een voordeel zijn ontstaan door het lager uitvallen van de kosten voor de schoolregeling en de Delftpas.
De Delftpas zullen de meeste inwoners die deze nodig hebben inmiddels wel al hebben.
Het klonk ook wederom als wat aardige muzieknoten, echter zullen de kosten ook wel weer oplopen i.v.m. de coronacrisis en het aanschaffen van tablets voor scholieren die verplicht thuis aan het werk moesten en waarvan de ouders geen geld hadden om direct een tablet aan te schaffen. De lessen moesten immers toch gevolgd kunnen worden voor deze groep.
Fijn dat wethouder Schrederhof dit versneld mogelijk maakte.

De WMO blijft ons zorgen baren. De kosten blijven oplopen en dit onderdeel neemt een behoorlijke hap uit onze begroting. De kosten zijn weer gestegen en wij blijven grote vraagtekens zetten bij het functioneren van de St Perspektief.
Wij zullen dit echt nauwlettend in de gaten houden omdat het zoals dit het afgelopen jaar weer ging, ons vertrouwen tot een nulpunt daalde.
Dit hebben wij ook diverse malen kenbaar gemaakt.

Ook de uitgaven van groen onderhoud zijn weer gestegen en wel met 0,3 miljoen. Wat wij zien en horen is dat er niet efficiënt wordt gewerkt.
De afdeling bladeren opruimen, met als afgezant de bladblazers, komen met groot vertoon en herrie, vreselijke herrie, die uren duurt, bladblazen. Echter zet hier nu meteen een karretje bij in die deze bladeren meteen opzuigt en afvoert.
Nu blijven de bladeren dagen, weken liggen en waait de hele zooi de straat weer door, tot ergernis van velen. Zo gaat het ook met het onkruid. Zij komen, maar het ligt er nu al zes weken en de stoepen liggen met een zootje gedroogd materiaal. Allemaal zonde geld omdat mensen gaan bellen, klagen en dan komt er weer een bladblazers…maar het wagentje komt maar niet.
Dan de bomen langs de Spoorzone. Ruim 50 dode bomen telden wij. Ondanks dat ik gemaild heb en gebeld dat deze nieuwe aanplant extra water nodig had.., bomen dood. Wij kunnen dit niet rijmen of neuriën voorzitter. De dode bomen moesten er weer uit en de nieuwe er weer in… Dit zijn echt onnodige kosten.
Gelukkig staan ze er nu mooi bij.

Mensen met een beperking klagen wel met regelmaat. Niet iedereen heeft een hulp of maatje, maar sommigen hebben er echt één nodig. Vooral wanneer het om officiële stukken en een reactie op korte termijn gaat. Bijvoorbeeld bij een bezwaar. Voor deze groep en met name deze materie, willen wij echt meer aandacht en in de commissievergadering hebben wij dit ook aangegeven aan wethouder Brandligt, waar wij een mooie toezegging van kregen. Wij blijven natuurlijk alert hierop, zeker omdat het om kwetsbare mensen gaat.

Wij zijn een stad in beweging. Het ene grote project is nog niet of net af, of het volgende wordt alweer opgestart of staat op stapel.
Het gebied Reinier de Graafweg en omgeving, wordt momenteel flink aangepakt en waar gehakt wordt vallen spaanders echter maken wij ons wel zorgen aangaande het ambulanceverkeer. Vandaar ook dat wij de wethouder hierover een mail hebben gestuurd en wij uit vernamen dat de stoplichten inmiddels zijn aangepast, zodat de doorstroom van het verkeer sneller verloopt.
De bewoners van dit grote gebied, zijn de overlast momenteel meer dan zat en wij kunnen dit goed begrijpen voorzitter. Je leefplezier wordt er niet beter op en van de insprekers kregen wij ook te horen dat de compensatie aangaande vergoeding voor raam en behang, ivm het plaatsen van geluidsdichte raampartij, schamel vergoed wordt. Dit in samenwerking met de woningcorporatie.
Ook de angst van de bewoners aangaande de doorgaande route naar Den Hoorn en het vrachtverkeer dat deze route zou kunnen gaan nemen baart hen zorgen. Wij vinden dit terechte zorgen. De verkeersdruk zal enorm toenemen. We hebben de cijfers in de stukken kunnen lezen.

Als wij zo ene kijken naar dit grote project, dan vinden wij het jammer dat wij nergens iets concreets valt te lezen over de Skatebaan. Deze verpauperde skatebaan waar wat lapmiddelen op toegepast zijn, verdient beter.
Voorzitter, wij zijn regelmatig gaan kijken tijdens de “ intelligente op slot” van onze stad. Overal was doodse stilte, eng zelfs, maar de Skatebaan was vol leven. Tal van leeftijdsgroepen waren er vertegenwoordigd en wij werden hier blij van. Beter dan ellende uithalen uit verveling. We hebben het wel over jongeren die ineens ook nog thuis van school kwamen te zitten. Nu zag je de waarde van de Skatebaan heel goed. Wij van Onafhankelijk Delft vinden dat deze skatebaan, gelegen tussen de twee banen van de Provinciale weg, het verdient een grondige metamorfose te mogen ondergaan. Dit zou in overleg kunnen met zeer ervaren skaters en die hebben wij in de stad. Budget uit Eneco gelden bijvoorbeeld. Geef de culturen weer kans die hier samenkwamen!

Het mobiliteitsplan baart ons zorgen. Zoeffff weer een bezorger met elektrische fiets komt voorbij gescheurd en rijdt je bijna ondersteboven. Het is een elektrische bezorgdienst met achter het stuur een soort van kamikaze. Je kunt nog net wegspringen of net niet. Als het college hier zo rigoureus aan wil pakken, kijk hier dan eens naar. Zij rijden minstens 30 km per uur. Wij vinden dat de snelheid minder moet. Overal liggen er fietsen in onze stad..fietswrakken en verwrongen zooi. Fietsen worden overal maar neergekwakt, echt respectloos. Ook ergeren wij ons aan de fietsen die tegen onze mooie monumenten worden gezet. Waar andere historische steden, hun monumenten koesteren, staan hier hele rijen fietsen. Zoals wij van Onafhankelijk Delft in 2011 al eens opperden, start een fiets opbergsysteem. Er zijn al speciale uitvoeringen in ons land. Met de T.U in onze voortuin, houdbaar toch een mooi project uit kunnen rollen. Dit als cadeau aan onze stad bijvoorbeeld. Kijk allemaal leuk en aardig dat fiets promoten en wij zijn hier ook voor, maar er moet echt ruimte komen om deze te stallen. Nu pakken we ruimte die eigenlijk zeer geschikt was om de horeca enigszins uit de brand te helpen vanwege de 1m50 regel.

De parkeertransitie is ons echt in het verkeerde keelgat geschoten. Wij breken hier ons nek over en wij gaan hem niet uitsteken die nek. Wij ervaren het als een heel nieuw parkeerplan dat het college en dan met name wethouder Huismans, erdoor wil jassen. In de eerste commissievergadering hierover, heeft Onafhankelijk Delft hier meteen over geklaagd. Wij vinden dat het proces met een grote impact aangaande deze transitie, niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Naast het feit dat vele inwoners van niets wisten en het plan uit de krant moesten vernemen, was de tijd om het hele proces te kunnen ondergaan, veel te kort. Dit bleek wel tijdens de inspreeksessies. Wij hadden echt geen zin in gedonder met onze inwoners en vingerwijzingen als zouden wij het mede door willen drukken, even gauw. Het plan is groot en behelst veel.
Onafhankelijk Delft kan hier zo, op deze wijze niet achter staan. Wij willen betere informatie en meer inspraak vanuit de bewoners. Til deze parkeerslagaderoperatie over het reces. Laten wij dit netjes doen en niet afraffelen en laat het het democratisch proces, ten goede komen. Als raad bewaken wij dit proces, wij zitten hier niet om vliegen te vangen.

De energietransitie kan, wat Onafhankelijk Delft betreft, zo de vriezer in.
Zeker nu wetenschappers kritiek hebben op biomassacentrales, die hun gezonde omgehakte bomen uit o.a. Canada en de Verenigde Staten halen, met zeer vervuilende schepen en zeggen dat gas toch wel de schoonste manier van stoken is. Dat warmtepompen duur zijn en herrie maken en enorm veel ruimte innemen… Projecten om te kijken of wij beter kunnen en de natuur kunnen ontzien, prima Maar laten wij ons niet gek laten maken en huiseigenaren op gigantische kosten jagen die velen niet kunnen betalen. Er wordt nog steeds naar gas geboord en Duitsland gaat juist meer gas gebruiken en de Belgen ook..Waarom doen wij dit? Wij zijn een stipje op de wereldkaart.

Wonen in Delft
Als je woonruimte hebt, ben je blij, zit je klem of heb je geen woonruimte, dan is Delft een drama om er één voor een normaal bedrag te vinden. Mensen net een laag inkomen en starters, komen amper in aanmerking. Jongeren zijn gedwongen thuis te blijven wonen of naar een andere stad te verhuizen. Aangezien dit veelal onze kiezers zijn, vinden wij dit echt niet ok! De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en dit is te merken. Wij als gewone inwoners, raken onze binnenstad kwijt . Wat over blijft zijn wijken met grote problemen en waar het, zeker in de avond, onveilig is of een onveilig gevoel geeft. De Binnenstad lijkt altijd prioriteiten te hebben met mooi maken etc. Leuk voor iedereen die daar woont en de toeristen, maar andere wijken willen ook weleens een metamorfose of op zijn minst een “upgrade” en dan bedoelen wij niet alleen de Poptahof.
Gelukkig wordt er gebouwd, maar de meeste nieuwbouw is of niet te betalen of is voor studenten.

Sport
Ooit sportstad van Nederland en nu alles op een laag pitje. Nu met de Coronacrisis, konden wij lezen hoeveel mensen die enigszins dik zijn, meer kans op Corona bleken te hebben. Kinderen worden ook steeds dikker. Het is welvaartsziekte nummer één. Laten wij zorgen dat sporten de eer weer toekomt die het verdient.
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Sport en spel maakt je weerbaar en nu blijkt ook tegen ziekte! Dus wethouder ga ervoor, stimuleer de jongeren, die zijn onze toekomst! Steek geld in de sport en de sportvelden. Wij hebben dit nodig voor ons aller welzijn.

Over Corona zullen we nog heel veel gaan horen en de eerste getallen met zes nullen zijn bekend… we gaan het zien. Er wordt in ieder geval geen sluitende begroting verwacht. Kies voor de inwoners, niet nu voor de grote projecten anders zijn we straks weer bankroet.

Over vaccinatie zijn wij stellig, dit moet voor iedereen vrij zijn om te besluiten of je wel een vaccinatie wil of niet. Het is nog niet helemaal aan de orde maar Onafhankelijk Delft heeft keuzevrijheid hoog in het vaandel. En die proberen we ook te bewaken.

Muziek 🎼🎶
Wij willen eindigen met een vrolijke noot, …
Laat Delft weer bruisen met muziek! Maak van Delft geen doods openlucht museum, maar haal de mensen weer uit hun huizen om hun ziel te voeden met muziek. Breng hen verlichting in moeilijke tijden en help zo de horeca ook een handje.
Laat muziek door de hele stad een leidraad zijn om ons te verbinden en niet te verdelen.
Wij hebben in Delft talloze wijken waar mensen wonen die muziek maken in welke vorm dan ook.
Laten wij onze Coronawonden likken en vooruit kijken, verder dan de 1m50 regel….

Onafhankelijk Delft, met hart voor onze stad en haar inwoners