Cameragebruik door gemeente Delft van omstreden Chinese makelij?

Onafhankelijk Delft stelde vragen over het gebruik van omstreden camera’s, door de gemeente Delft, van Chinese makelij.

Onafhankelijk Delft:
Maakt de gemeente Delft ook gebruik van omstreden camera’s van de Chinese merken Hikvision en Dahua?

Antwoord Gemeente Delft

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er 4 camera’s van deze Chinese merken worden gebruikt voor de beveiliging van gemeentelijke gebouwen. De inventarisatie van camera’s in gebruik bij gemeente Delft wordt nog verder gecheckt op volledigheid.

Zo ja, wordt er heroverwogen om voor andere camera merken te kiezen?

We gaan eerst onderzoeken hoe groot het risico is vanuit oogpunt van informatiebeveiliging en privacybescherming. Daarvoor is onder meer van belang hoe de camera’s zijn gekoppeld aan het netwerk en het internet en waar en hoe lang de gegevens (de opnamen) worden bewaard. Zo’n risico-analyse is overigens net zo goed van toepassing op de eventuele keuze voor andere camera merken. We zullen hiervoor ook gebruik maken van het uitzoekwerk en de ervaringen van onze buurgemeenten zoals Den Haag en Zoetermeer, die al hiermee aan de slag zijn gegaan. Op grond van die risico-analyse kunnen we vervolgens overwegen of deze Chinese camera’s moeten worden vervangen.
* in de commissie vergadering (EFB) van 10-02-2022 wordt duidelijk dat het gaat om ten minste 4 camera’s ten aanzien van gemeentelijke gebouwen en dat het nog niet duidelijk is op welke termijn er een risicoanalyse wordt uitgevoerd maar dit wel zal worden gedaan.