En weer een familie in de overlast van ratten en muizen

Een Delftse familie, wonend aan de Nassaulaan, stuurde mij een noodkreet aangaande schimmel, ratten en muizenoverlast in hun woning.
De stank is niet te harden. Zij hebben daarom de vloer opengemaakt om te kijken waar de stank vandaan kwam en zagen een rat wegschieten.
Ook rennen de muizen door de muren van het huis. Zij worden gek van de knaaggeluiden.
De mensen moeten zowat overgeven van de lucht.
Woonbron, de woningbouwvereniging, heeft de vloeren geïsoleerd. Op foto 1 kun je zien dat dut is gebeurd, echter nu is de vloer opengemaakt en zie je dat het ongedierte alle isolatie heeft weggevreten/verplaatst.
Dat heeft dus weinig zin als niet eerst het ongedierte wordt bestreden.
Water naar de zee dragen.
Onafhankelijk Delft vind dat hier echt acuut iets aan gedaan miet worden. Mensen willen gewoon niet meer in hun woning blijven zo.
Maar je voelt hem al aankomen:
Wie gaat de bestrijding betalen. De gemeente wijst naar de woningbouwcorporatie Woonbron en Woonbron zegt de gemeente of zelf betalen.
Dat betalen is een zeer aanzienlijk bedrag, namelijk ruim honderd euro.
Dus wij gaan aan de slag!
Natuurlijk met hart voor onze inwoners!