Onafhankelijk Delft in de Delft op Zondag

Onafhankelijk Delft stond in de Delft op Zondag
Onafhankelijk Delft bestaat sinds 2006
In 2018 hadden wij vijf zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen

DE STELLING WAS:

‘Woningnood in Delft kan het best bestreden worden door de bouw van sociale huurwoningen.’

Onafhankelijk Delft vind dat het bouwen van sociale woningen, zeker helpt tegen woningnood. Echter, er is meer nodig dan het bouwen van sociale woningen om de woningnood tegen te gaan. Het bouwen duurt te lang ivm de stikstof en pas problematiek en alle vergunningen en regeltjes. Ook het woning toewijzen moet anders.

Zoetermeer wijst 70 procent aan eigen inwoners toe.

Dit wil Onafhankelijk Delft ook minimaal, voor Delftenaren.

Kijk hier eens goed naar hoe dit sneller kan.

Tijdens de kredietcrisis stagneerde de bouw omdat volgens de geleerden, het bevolkingsaantal zou dalen. Wat een miskleun, want het steeg juist.

Er zal ook gekeken moeten worden hoe het aantrekkelijker gemaakt kan worden om scheefwoners, andere woonmogelijkheden te kunnen bieden tegen schappelijke huurprijzen.

Wat bouwen ook tegen houdt zijn de verhuurdersheffingen. Deze belasting houdt het bouwen van nieuwe sociale woningen tegen. Deze is in 2013 ingevoerd en heeft dit de woningnood verergerd.

Bouwen op maat is ook belangrijk! Veel mensen willen in een groep wonen, ook mensen met een laag inkomen. Dus bouw sociale wonen die groepsbewoning mogelijk maakt, ook voor ouderen.

Wij zijn blij dat er weer een ministerie van Volkshuisvesting komt. Deze kunnen de regie weer voeren en in de gaten houden of de bouw van woningen in aantallen, gehaald wordt. Betaalbare huur en koopwoningen bouwen is belangrijk om te kunnen schuiven.

Wat ons nog het meest aanspreekt is mensen niet korten op hun sociale uitkering als zij gaan woningdelen. Dit geldt wat Onafhankelijk Delft betreft, ook voor gepensioneerden.

Wij denken dat er dan veel sociale woningen vrij zullen komen!

Jolanda Gaal

Fractievoorzitter Onafhankelijk Delft