openbaarheid

Onafhankelijk Delft wil in het kader van de geheimhouding rondom het gesprek met NTA kenbaar maken dat Onafhankelijk Delft staat voor transparantie en openbaarheid van bestuur. Daarom is het erg moeilijk om deel te nemen aan een gesprek waar de inhoud van geheim is.
Echter, Onafhankelijk Delft heeft ook een controlerende functie. Om uitoefening te geven aan deze controlerende rol in dit proces, kan deelname aan deze bijeenkomst niet worden uitgesloten. Onafhankelijk Delft is er voor alle inwoners en wil recht doen aan alle inwoners.

We verzoeken dan ook de portefeuillehouder om de notulen van de bijeenkomst openbaar te maken en zo veel mogelijk transparant te zijn. Onafhankelijk Delft hoopt ook op de steun van andere partijen om deze oproep te ondersteunen.

En om zelf bij te dragen willen we de vragen die Onafhankelijk Delft zou willen stellen als de bijeenkomst met NTA dat toelaat, graag met u vooraf delen.

Vragen van Onafhankelijk Delft aan NTA in de bijeenkomst van 17-02-2022

• Raadsleden zijn in Delft geïnformeerd dat NTA volgens de wet heeft gehandeld en dat er niet geïnfiltreerd is in het kader van dit onderzoek in de moslimgemeenschap zonder medeweten van respondenten. Uit berichtgeving in de media en onderzoek blijkt dat dit wel het geval is geweest in andere gemeentes. Hoe kan NTA garanderen dat in de gemeente Delft deze infiltratie niet heeft plaatsgevonden? En waarom is er verschillend gehandeld ten opzichte van andere gemeenten?

• Wat was de onderzoeksopdracht in Delft volgens NTA?

• Is vastgelegd door NTA wat de onderzoeksmogelijkheden en onderzoeksmethodieken zijn geweest en is er door NTA met de gemeente Delft afgestemd wat wel en niet binnen de kaders van het onderzoek is toegestaan? Is hier documentatie van?

• Heeft er een juridische toets plaatsgevonden voorafgaand aan het onderzoek? Toelichting gevraagd.

• Wanneer is het rapport via NTA doorgestuurd naar NCTV?

• NTA heeft aangegeven in een e-mail aan de gemeente Delft dat in het kader van dataretentie de conceptversie, wat tevens ook de enige versie is die de gemeente Delft ter beschikking had, dus niet het definitieve rapport, niet bewaard hoefde te worden in de gemeentelijke systemen. Vindt NTA dat dit advies in strijd is met de archiefwet? En is er een bewaartermijn met de gemeente Delft afgesproken om het (concept) rapport te bewaren? Waarom heeft NTA de gemeente Delft geadviseerd om het conceptrapport niet te bewaren?