Antwoord aangaande bomenkap/vervanging


Bij Onafhankelijk Delft kun je het ook melden als bomen of struiken zijn weggehaald en dat er niets is teruggeplaatst.
Wij hebben ivm vragen van inwoners deze antwoorden van de gemeente Delft gekregen:

Geachte mevrouw Gaal, Beste Jolanda,

Bedankt voor de vragen, hierbij treft u de beantwoording aan.

Diverse inwoners van Delft gaan spreken mij aan dat er in de Buitenhof zoveel bomen zijn weggehaald maar dat er na een jaar nog niets terug is. Waarom is er nog steeds niets teruggeplaatst? Onder andere bij de Vrijheidslaan in Delft.

Antwoord

In het afgelopen jaar zijn er vanuit het groenbeheer diverse bomen in de wijk Buitenhof gekapt. In het algemeen zijn deze bomen geveld vanwege stormschade, iepziekte (o.a. iepen langs de Buitenhofdreef) of omdat er bij de boominspectie is vastgesteld dat deze (bijna) zijn afgestorven of een ernstig gebrek hebben dat een risico vormt voor de omgeving (bijv. houtrot, ernstige scheefstand). Om deze reden is bijv. een grote populier aan de Churchilllaan geveld. Voordat de boom kan worden herplant moet de stobbe (wortels) van de oude bomen worden verwijderd en een nieuwe plantplaats worden ingericht. Voor de aanplant van de nieuwe boom zijn we afhankelijk van het plantseizoen. Dit betekent dat een boom die bijv. in maart 2022 is geveld, pas in het eerst volgende plantseizoen (tussen nov 2022 t/m mrt 2023) kan worden herplant. We streven ernaar om alle verwijderde bomen in het eerst volgende plantseizoen ter herplanten.

Het komt wel eens voor dat het verwijderen van een dode of omgewaaide boom niet wordt doorgegeven. In het meest ongunstigste geval wordt dit dan pas bij de eerst volgende boominspectie (1x/3 jaar) opgemerkt. Deze bomen worden dan alsnog herplant. Bij de jaarlijkse boominspecties besteden we momenteel extra aandacht aan het in beeld brengen van deze groep “vergeten” bomen. Deze worden dan in het eerstvolgende plantseizoen herplant. Omdat het werkproces steeds verder wordt gedigitaliseerd zal dit in de toekomst minder vaak voorkomen.

Naast de bomen die vanuit het groenbeheer worden geveld worden er soms ook bomen verwijderd en herplant voor de uitvoering van bouwplannen en groot onderhoud aan wegen, riolering en kabels en leidingen. In de omgeving van de Vrijheidslaan zijn bijv. enkele bomen verwijderd voor een gestuurde boring tussen Vrijheidslaan en Schijflaan. Bij grote landurige (bouw)werkzaamheden kan de periode tussen het vellen en herplanten langer dan één plantseizoen zijn.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,