Knetter

PERSBERICHT

Antea-rapport Megaschool Tanthof vereist aanleg rondweg door het Abtswoudse Bos
Alle ogen zijn gericht op het Onix-rapport over het bouwen van een Megaschool op de locatie van de Kinderboerderij Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem. Natuurlijk Delfland wijst erop dat er nog een rapport is uitgebracht in opdracht van de gemeente Delft. Dit rapport is tot nu toe onder de radar gebleven voor zowel de belanghebbenden, de Tant- hofbewoners als de gemeenteraad. Het betreft het verkeerskundig onderzoek van Antea. De gevolgen van dit rapport zijn ingrijpend. Antea stelt als voorwaarde voor de bouw van de Measchool langs Abtswoude, dat deze weg wordt afgesloten met een harde knip ter hoogte van de kruising met het Sint Maartensrechtpad.
Hiervoor in de plaats komt een rondweg dwars door het Abtswoudse Bos over het nu bestaande fietspad Sint Maartenrechtpad om de weg Abtswoude te verbinden met het Derde Wereldpad/Derde Wereld Laan in Tanthof West en/of de Alkstraat/Willem Dreeslaan in Tant-hof Oost. Volgens Antea is deze knip een harde voorwaarde voor de bouw van de Megaschool omwille van de verkeersveiligheid. Antea heeft een studie gedaan naar het aantal aanrijdingen van kinderen op de fiets als deze harde knip er niet zou komen. Conclusie is dat er dan te veel dodelijke aanrijdingen met fietsende kinderen zouden ontstaan. Antea acht dit risico niet aanvaardbaar.
Volgens Natuurlijk Delfland heeft dit gevolg van bouw van de Megaschool onvoldoende aandacht gekregen. Een dergelijk aantasting van de open ruimte van het Provinciaal Bijzonder Landschap Midden-Delfland is onaanvaardbaar. Een dergelijke rondweg zou het nu bestaande Sint Maartenrecht fietspad veranderen in een autoweg. De weg zou dwars door archeologisch zeer waardevolle locaties lopen en aan weerszijden van Abtswoude oude boomgaarden en boerderijterpen aantasten. Een aantasting die bij de bouw van de 380 kV-leiding nog leidde tot een ondergrondse aanleg.
Bovendien is in alle bestuurlijke overleggen afgesproken dat Midden-Delfland niet meer voor infrastructurele doeleinden zal worden aangetast.